ubytovací řád

 • Celý objekt je nekuřácký
 • Po příjezdu, prosím vyplňte ubytovací lístek a předejte jej ubytovateli. Identifikační údaje z ubytovacího lístku zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.
 • Host užívá apartmán na dobu, kterou sjednal s provozovatelem. Čas příjezdu a odjezdu dle dohody.
 • Pokud host nenastoupí pobyt ve sjednaný den, zaniká mu nárok na sjednané ubytování bez náhrady.
 • Do pokojů je možný vstup pouze po přezutí do domácí obuvi.
 • Host má právo užívat apartmán a jeho zařízení, zádveří hlavního vchodu do objektu, hostům vyhrazenou místnost pro uskladnění kol a lyží, společenskou místnost, prostor pro venkovní posezení na pozemku příslušejícímu k objektu, parkovací stání a přístupové cesty k objektu.
 • Provoz přímotopů je počítačově řízen přes teplotní čidla. Tepelný režim je nastaven na denní a noční režim s diferencí 4°C. Případný diskomfort řešte s ubytovatelem.
 • Není dovoleno odkládat žádné věci přímo na přímotopy nebo v jejich těsné blízkosti z důvodu nebezpečí vzniku požáru!
 • Host plně zodpovídá za způsobené škody. Při ztrátě klíčů je host povinen plně uhradit veškeré náklady spojené s výměnou zámků.
 • Provozovatel nezodpovídá hostu za škody, které nezavinil.
 • Návštěvy v apartmánu mohou hosté přijímat pouze se souhlasem provozovatele.
 • Host je povinen při odchodu z apartmánu, zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry, uzavřít okna a dveře, uzamknout apartmán a vchodové dveře do objektu.
 • Host je povinen při odchodu z místnosti pro uskladnění kol a lyží zhasnout světlo a místnost uzavřít.
 • V době od 22.hod. do 7.hod. je nutné dodržovat noční klid.
 • Host je zodpovědný za svoje děti.
 • Do objektu nemají přístup psi ani jiná zvířata bez předchozí dohody s provozovatelem.
 • Host je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je host hrubým způsobem poruší, má provozovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku hosta na vrácení poplatků za pobyt.
 
Děkujeme za pochopení.